Ochrana osobních údajů

Tato stránka popisuje, jak a kdy Big Belly Cat shromažďuji, používá a sdílí informace, když si u náš koupíte zboží nebo v případě, že nás kontaktujete. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy třetích stran, které Big Belly Cat nevlastní ani nekontroluje, jako je Stripe a další služby, které využijete při nakupování na tomto webu.

Osobní informace

Abychom mohli připravit Vaší objednávku a prodat Vám zboží, je potřeba, abyste nám poskytli určité informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, platební údaje a podrobnosti o produktu, který objednáváte. Můžete se také rozhodnout poskytnout mi další osobní údaje, pokud nás kontaktujete přímo.

Proč potřebujeme Vaše informace a jak je využíváme

Při shromažďování, používání a sdílení Vašich údajů spoléháme na řadu právních základů, včetně:

 • podle potřeby k poskytování mých služeb, například když používáme Vaše údaje k plnění Vaší objednávky, vystavení faktury, řešení sporů nebo poskytování zákaznické podpory;
 • když jste poskytli svůj souhlas, který můžete kdykoli odvolat, například přihlášením k odbíráním novinek;
 • v případě potřeby, za účelem splnění zákonné povinnosti nebo soudního příkazu nebo v souvislosti s právním nárokem, jako je uchovávání informací o Vašich nákupech, pokud to vyžadují daňové zákony;
 • podle nutnosti pro účely našich oprávněných zájmů, pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad Vašimi právy nebo zájmy, jako například:
  • poskytování a zlepšování mých služeb. Vaše údaje používáme k poskytování služeb, které jste požadovali, a v našem oprávněném zájmu ke zlepšení mých služeb.

Sdílení a zveřejnění informací

Informace o našich zákaznících jsou pro naše podnikání důležité. Vaše osobní údaje sdílíme z velmi omezených důvodů a za omezených okolností následovně:

 • Poskytovatelé služeb. Přijímáme určité důvěryhodné třetí strany k plnění funkcí a poskytování služeb našeho obchodu, jako jsou například doručovací společnosti. Vaše osobní údaje budeme sdílet s těmito třetími stranami, ale pouze v rozsahu nezbytném pro provádění těchto služeb.
 • Obchodní převody. Pokud prodáme nebo sloučíme firmu Big Belly Cat, můžeme Vaše údaje zveřejnit v rámci této transakce, pouze v rozsahu povoleném zákonem.
 • Soulad se zákony. Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a sdílet Vaše informace, pokud jsme v dobré víře přesvědčen, že je to přiměřeně nutné k:
  • reagování na soudní řízení nebo na žádosti vlády;
  • vymáháni dohody, podmínky a zásady;
  • předcházení podvodům a jiným nezákonným aktivitám, bezpečnostním nebo technickým problémům, vyšetřovat je a řešit je; nebo
  • chránit práva, majetek a bezpečnost našich zákazníků nebo jiných osob.

Uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a jak je popsáno v “Ochrana osobních údajů”. Může se však také požadovat, abychom tyto informace uchovávali, abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti, vyřešili spory a prosadili dohody. Vaše údaje obecně uchováváme po následující časové období: 4 roky.

Převody osobních údajů mimo EU

Vaše údaje můžeme ukládat a zpracovávat prostřednictvím hostingových služeb třetích stran v USA a dalších jurisdikcích. V důsledku toho můžeme převést Vaše osobní údaje do jurisdikce s jinými zákony o ochraně údajů a státního dozoru, než je Vaše jurisdikce. Pokud máme za to, že přenášíme informace o Vás mimo EU, spoléháme na Privacy Shield jako právní základ přenosu, protože Google Cloud je certifikován jako Privacy Shield.

Vaše práva

Pokud pobýváte na určitých územích, včetně EU, máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji řadu práv. Přestože některá z těchto práv platí obecně, určitá práva platí pouze v určitých omezených případech. Níže popisujeme tato práva:

 • Přístup. Můžete mít právo přístupu a obdržení kopie osobních údajů, které o vás máme, a to tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
 • Změnit, omezit, odstranit. Máte také práva na změnu, omezení mého používání nebo odstranění Vašich osobních údajů. Pokud nebudou výjimečné okolnosti (například tam, kde máme z právních důvodů povinnost uchovávat údaje), Vaše osobní údaje na požádání obecně smažeme.
 • Námitky. Můžete vznést námitku proti
  • našemu zpracování některých Vašich informací na základě našich oprávněných zájmů a
  • přijímání marketingových zpráv od Big Belly Cat po poskytnutí Vašeho výslovného souhlasu s jejich zasíláním. V takových případech smažeme Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít přesvědčivé a oprávněné důvody tyto informace dále používat nebo pokud to bude nutné z právních důvodů.
 • Stěžování. Pokud máte bydliště v EU a chcete vznést obavy ohledně našeho používání vašich údajů (a aniž jsou dotčena jakákoli další vaše práva), máte právo tak učinit u svého místního orgánu pro ochranu údajů.

Jak nás kontaktovat

Pro účely právních předpisů EU o ochraně osobních údajů já, Susanna Conchin, jsem správcem Vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy, můžete mě kontaktovat na info@bigbellycat.com.

Shopping Cart